Firma INSTALSERVIS sa venuje montáži, údržbe a oprave rozvodov vody, plynu, kúrenia a elektro, ako aj inštalovaniu a zapájaniu koncových spotrebičov (elektrických a plynových), sanity a vykurovacích telies. Montáž rozvodov pre centrálny vysávač, finalizácia a odskúšanie. Naše služby ponúkame majiteľom bytov, rodinných domov, novostavieb, sociálnych zariadení, podnikov, škôl, atď. Pôsobíme prevažne v Košickom regióne.

Prečo si nás vybrať ?